Indexhugging schaadt klantbelang

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in 2015 onderzocht hoeveel in Nederland gevestigde beleggingsfondsen kwalificeren als indexhuggers. Wanneer een fonds te dicht bij de benchmark blijft, dan is de potentie om op lange termijn toegevoegde waarde te bieden te klein om de hogere kosten te verantwoorden. De AFM vindt daarom dat fondsen die kwalificeren als indexhugger het klantbelang onvoldoende centraal stellen.

Van de in Nederland gevestigde aandelenfondsen is 8% aan te merken als potentiële indexhugger. Daarnaast zijn er ook veel buitenlandse aanbieders op de Nederlandse markt actief. Indexhugging (ook wel bekend onder als ‘closet indexing’) bestaat wanneer een beleggingsfonds wordt gepresenteerd als een actief beheerd fonds terwijl het in werkelijkheid de benchmark nauwgezet volgt en daarbij de kosten van een daadwerkelijk actief beheerd fonds in rekening brengt. De AFM vindt dat beleggingsfondsen die kwalificeren als indexhugger het klantbelang onvoldoende centraal stellen. Het streven moet zijn dat de fondsen die in Nederland worden aangeboden, niet kwalificeren als indexhuggers.

Toezicht AFM

Het rapport van de AFM is in lijn met de Public Statement van de European Securities and Markets Authority (ESMA) van 2 februari 2016 waarin ESMA nationale toezichthouders oproept om stappen te ondernemen tegen indexhugging. Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat 7 van de 85 onderzochte Nederlandse fondsen als potentiële indexhuggers zijn aan te merken. Deze fondsen hadden in 2014 bijna een half miljard euro retailvermogen onder beheer (2% van het vermogen van de 85 fondsen). De AFM wil dat indexhuggers de informatieverstrekking en kosten laten aansluiten bij de mate van actief beheer dan wel actiever gaan beleggen. De slotsom kan ook zijn dat het fonds geen bestaansrecht meer heeft. De AFM heeft de beheerders van de betreffende fondsen hierop aangesproken.

Lees verder: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2016/mei/indexhugging

 

Kent uw vermogensbeheerder u…

Kent uw vermogensbeheerder u goed genoeg?

Regelmatig onderzoekt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de kwaliteit van de dienstverlening bij beleggingsondernemingen. Bij de grootbanken, private banks en zelfstandige beleggingsondernemingen wordt gekeken naar de mate waarin zij hun klant kennen zodat zij ze kunnen voorzien van passend advies of goed beheer. Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat de kwaliteit in 2015 een krappe voldoende oplevert.

Lees verder:
https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/nieuws/2016/apr/rapport-kwaliteit-beleggingsdienstverlening

De Vrijgestelde Beleggings Instelling.

Nog steeds actueel.

Geert Broekgaarden (partner De Weygerbergen) heeft recentelijk samen met mede-auteur Patrick Lambrechts (partner Bol Adviseurs) een artikel gepubliceerd in Vakblad Financiële Planning (VFP). Het artikel zoomt in op toepassingsmogelijkheden van de Vrijgestelde Beleggings Instelling (VBI) binnen de familiale vermogensstructurering. Een en ander wordt heel helder verwoord met behulp van een praktijkcasus.

Bekijk hier het artikel dat gepubliceerd is in december 2014 nummer 12 van het VFP:

De VBI Het proces statutair van A tot Z goed geregeld.

Heeft u nog vragen over dit artikel? Neem dan contact op met Geert Broekgaarden (geert.broekgaarden@weygerbergen.com).

AFM maakt zich zorgen…

…over selectiebeleid ten aanzien van beleggingsfondsen bij een aantal zelfstandige vermogensbeheerders. Uit een eerste onderzoek bij een tiental beheerders en adviseurs blijkt ondermeer dat sommige beheerders blijkbaar alleen naar rendement kijken. Andere adviseurs nemen weer geen afscheid van fondsen en houden deze nadat ze door een eerste selectie gekomen zijn tegen beter weten in aan in de portefeuille.

Lees verder

Beleggingsadvies in het nauw

Regels zijn nodig. Het meest voor de hand liggende voorbeeld hiervan is het verkeer. Zonder verkeersregels loopt alles in het honderd met de meest verstrekkende gevolgen. Ook de beleggingswereld wordt gestuurd door regelgeving. Toch schiet de uitwerking en vertaling van deze regelgeving de doelstelling voorbij met als gevolg het verdwijnen van het beleggingsadvies.

Lees verder

Vermogen in turbulente tijden.

De (financiële) wereld staat op zijn kop. Vaste waarden lijken niet meer te zijn wat ze zijn geweest. Rendement en risico zijn van alle tijden, maar waar het nu aan ontbreekt is vertrouwen en helder zicht op de toekomst.

In samenwerking organiseren Janus Estate Planning en De Weygerbergen aanstaande 10 september een lunchbijeenkomst met als thema “Vermogen in turbulente tijden”.

Onzekere tijden voor obligaties

Risicoprofielen van banken en vermogensbeheerders zijn traditioneel gestoeld op een scheiding tussen zakelijke waarden en vastrentende waarden. In de meest zuivere variant vormt de eerste categorie het risicodragend deel van de portefeuille en zijn de vastrentende waarden de risicomijdende tegenhanger. De laatste bestaan voornamelijk uit obligaties, obligatiefondsen en liquiditeiten. Bij de huidige lage rente en bij de verwachting dat deze gaat stijgen, stelt zich de vraag of obligaties en obligatiefondsen in tijden van een stijging van de rente wel zo risicomijdend zijn als ze worden voorgesteld. Is in dat geval het waard te zoeken naar bijvoorbeeld een half procent extra rendement?

Lees verder

Vermogen in turbulente tijden.

De (financiële) wereld staat op zijn kop. Vaste waarden lijken niet meer te zijn wat ze zijn geweest. Rendement en risico zijn van alle tijden, maar waar het nu aan ontbreekt is vertrouwen en helder zicht op de toekomst.

In samenwerking organiseren Janus Estate Planning en De Weygerbergen aanstaande 11 juni en 17 juni twee lunchbijeenkomsten met als thema “Vermogen in turbulente tijden”.