Charitatieve instellingen

Als bestuur van een charitatieve instelling heeft u de verantwoordelijkheid om de middelen op een verstandige wijze te beheren. Daarbij staat de doelstelling van uw instelling voorop en is het de kunst om op het snijpunt van rendement en risico verantwoorde keuzes te maken. De Weygerbergen kan u daarbij helpen. Wij bieden professionele kennis, zodat u een volwaardige gesprekspartner bent voor banken en vermogensbeheerders. Daartoe beschikken we over zowel een rapportage als analyse systeem dat prestaties in beeld brengt en aandacht schenkt aan beheersing van het risico en van de kosten. De expertise start vaak vanuit het maken of beoordelen van een beleggingsstatuut, waarin de richtlijnen voor het beheer van het vermogen worden vastgelegd.

Aan de hand van zowel een rapportage als analyse tool brengen we de toegevoegde waarde van de bank of beheerder in beeld, alsmede het risico en de kosten die met het behalen ervan gepaard gaan. Voor portefeuilles bij meerdere banken hanteren wij per bank een gelijke presentatie. Daarnaast consolideren we ook meerdere portefeuilles tot één rapportage. De analyse vormt de basis voor gezamenlijke gesprekken met de bank of de beheerder. Hiervan maken we verslag en zorgen voor de opvolging van de afspraken. Onze rapportage is tevens te koppelen met een programma voor de boekhouding.

Ons team bestaat uit meerdere zeer ervaren specialisten, aangevuld met ondersteuners. Hierdoor en door het proces van interne kwaliteitsbewaking kunnen wij u continuïteit in de dienstverlening bieden.