Vermogensbegeleiding & Performancemeting

Wilt u een professionele partij naast u in de contacten met banken en beheerders die u tevens ontzorgt? Levert uw bank of vermogensbeheerder de beloofde toegevoegde waarde ? Met welk risico is de prestatie behaald? Vertaalt het gelopen risico zich in een outperformance? Is er sprake van een evenwichtige portefeuille, die beantwoordt aan uw doelstellingen?

Vermogensbegeleiding mag gezien worden als een brede aanpak waarbij De Weygerbergen, als onafhankelijke partij, haar expertise inzet voor haar cliënten. De rol van De Weygerbergen bestaat daarbij uit de doorlopende controle van bank en vermogensbeheerder.

De Weygerbergen biedt deze activiteiten sinds 2003 aan in Nederland en België en via haar zusterbedrijf PAS sinds 2007 ook op Curaçao. Wij zijn daarmee één van de weinige vermogensbegeleiders met cross-border activiteiten en een lang track-record. Vaak wordt De Weygerbergen ook gevraagd door de meest vertrouwde adviseur van een cliënt (fiscalist, accountant, notaris, advocaat) om op deze wijze technisch en inhoudelijk te ondersteunen op het vlak van beleggingen.

Een goede administratie vormt de basis voor de juiste beoordelingen en beslissingen waarbij de vermogensdoelstellingen in beeld worden gebracht. De aanpak hierbij is :

  • de prestaties van de bank afzetten tegen een individueel relevante benchmark
  • toetsing van (het nakomen van) de afspraken door bank en beheerder
  • scherp toezien op de door de bank en beheerder berekende kosten.

Belangrijk onderdeel van onze vermogensbegeleidingsactiviteiten zijn de rapportages die wij periodiek verzorgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een uniek Asset Monitoring System.

Op maand- of kwartaalbasis wordt het beleggingsresultaat afgezet tegen relevante benchmarks.
Bovendien wordt het gelopen risico grondig geanalyseerd. Door inzage in de attributies van het resultaat (per categorie) kan worden vastgesteld of er sprake is van een allocatie- of een selectie-effect. Out- of underperformance, maar ook risico indicatoren en cash flow, worden grafisch weergegeven. De kosten worden volledig transparant gemaakt en de met de adviseur of beheerder gemaakte afspraken worden concreet vastgelegd.

Het resultaat is een rapportage per bank of beheerder, of desgewenst geconsolideerd over verschillende banken en beheerders.

Onze cliënten hebben mogen ervaren dat de begeleiding door een professional bij de banken en vermogensbeheerders een positief effect in de vertrouwensrelatie tot gevolg heeft. Alleen dat al is winst.