Diensten

Levert uw bank, vermogensbeheerder of beleggingsadviseur een optimale  toegevoegde waarde? Is het rendement op uw portefeuille marktconform? Wordt er niet teveel risico genomen? Wat is de kwaliteit van de beleggingen in uw portefeuille? Zijn uw persoonlijke doelstellingen en wensen goed vertaald in uw beleggingsportefeuille?

Vermogensbegeleiding & Performancemeting

Wilt u een professionele partij naast u in de contacten met banken en beheerders die u tevens ontzorgt? Levert uw bank of vermogensbeheerder de beloofde toegevoegde waarde ? Met welk risico is de prestatie behaald? Vertaalt het gelopen risico zich in een outperformance? Is er sprake van een evenwichtige portefeuille, die beantwoordt aan uw doelstellingen? Lees verder…

Selectie van bank of beheerder

Indien een bank of beheerder wordt gezocht bij te beleggen middelen, zorgt De Weygerbergen voor een begeleidingstraject om het beste voorstel tegen de beste tarieven te krijgen.
Dit in de vorm van een beauty contest, waarbij zeker ook de banken/beheerders worden ingeschakeld die de voorkeur hebben van de belegger. Lees verder…

Portefeuillescan

Met een portefeuillescan wordt over een bepaalde periode bezien of een bank of beheerder zijn toegevoegde waarde al dan niet bewijst. Is het rendement marktconform, wordt er niet teveel risico genomen, zijn de kosten niet te hoog en wat is de kwaliteit van de beleggingen? Uitgangspunt is de overeenkomst inzake beleggingsadvies of vermogensbeheer. Lees verder…

Beleggingsstatuut

Idealiter begint een professioneel beleggingsproces, voordat met de uitvoering wordt begonnen, met het opstellen van een beleggingsbeleid. Een beleggingsstatuut biedt u een duidelijk en eenduidig kader waarbinnen uw beleggingsportefeuille door uw vermogensbeheerder, beleggingsadviseur en bank beheerd moet worden. Lees verder…

Kostenanalyse

Beheerfee, adviesfee, bewaarloon, transactiekosten etc. zijn kosten die een grote invloed hebben op het netto rendement van uw beleggingen. De kosten kunnen zowel direct (fee’s) als indirect (geïncorporeerd in beleggingsproducten) op uw pad komen. Lees verder…