Archief

Tien trends in vermogensbeheer

By 2 februari 2017 oktober 21st, 2019 No Comments

Technologische ontwikkeling en strenge regelgeving vraagt om veel aanpassings-vermogen van vermogensbeheerders. Capgemini en Deloitte hebben de zaken waar vrijwel elke vermogensbeheerder tegenaan loopt in kaart gebracht. Citywire combineerde dat tot tien trends in het vermogensbeheer.

1. Regeldruk: Vermogensbeheerders moeten door alle technologische innovaties die op hen afkomen, veel investeren in nieuwe bedrijfsmodellen en diensten. Makkelijk is dat niet want ook de regeldruk, en de kosten die daaraan verbonden zijn, worden alleen maar groter.

2. Data: Datamanagers nemen een steeds belangrijker plek in binnen de financiële bedrijven. Daarbij gaat het niet alleen om het verzamelen en sorteren van data. De sleutel tot succes is mensen vinden die de data zo weten te gebruiken dat het bedrijf en de klant ervan profiteren.

3. Samenwerking: Roboadvies is een trend die al lang aan de gang is. Capgemini verwacht dat er in de toekomst veel meer samenwerkingsverbanden komen tussen deze bedrijven en de nog traditioneel opererende beleggingshuizen.

4. Cybersecurity: Naarmate beleggers steeds mobieler worden en op verschillende plaatsen inloggen, neemt het belang van cybersecurity verder toe.

5. Artificial Intelligence: Kunstmatige intelligentie kan onder meer helpen bij risicomanagement, gedragsanalyse en financiële planning.

6. Vermogensoverdracht: Door de vergrijzing moeten mensen geholpen worden bij de overdracht van hun vermogen naar hun kinderen en kleinkinderen. Family offices zullen daarbij een steeds grotere rol gaan spelen.

7. Digitale tools: Klanten verwachten van vermogensbeheerders meer digitale hulpmiddelen om hun beleggingsbeslissingen te nemen. Uit het World Wealth Report van Capgemini blijkt dat bijna 80% van de vermogensbeheerders hier ook mee bezig zijn.

8. Communicatie: Vermogensbeheerders moeten experimenteren met nieuwe vormen van communicatie. Deels op de ouderwetse manier, deels digitaal.

9. Beheerkosten: De markt vraagt om andere modellen voor de beheerkosten. Het zal in de toekomst steeds minder gebruikelijk zijn dat fee’s bestaan uit een vast percentage van het beheerd vermogen. De trend gaat meer richting betaald advies.

10. Robodienstverlening: De robot aan de telefoon of op het internet neemt het nog meer over van de mens. Uiteindelijk is dat goed voor zowel de klant (hij wordt sneller geholpen) als het bedrijf (personeel kan worden ingezet voor zaken met een hogere toegevoegde waarde).

Bron: www.nu.nl