Over ons

De Weygerbergen doet wat de bank of beheerder zou moeten doen als hij zijn klantenĀ  werkelijk centraal zou stellen. De Weygerbergen doet ook wat de klant zou moeten doen als hij een serieuze tegenpartij zou willen zijn! (Bron: Het Financieele Dagblad).

Het inrichten van een professioneel beleggingsbeleid, alsmede het periodiek evalueren en bijsturen van beleid en uitvoering isĀ  belangrijk geworden bij organisaties die daadwerkelijk streven naar integriteit en transparantie.

Stakeholders vragen in toenemende mate om evaluatie en rapportage daarover door partijen die onafhankelijk van de uitvoering staan, teneinde maximale objectiviteit te waarborgen en (schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.

De Weygerbergen begeleidt sinds 2003 op volstrekt onafhankelijke wijze institutionele beleggers, vermogende particulieren en hun adviseurs (fiscalisten, accountants, notarissen, advocaten) bij hun contacten met banken en vermogensbeheerders. Daartoe heeft zij de beschikking over een geavanceerd rapportagesysteem dat performance, risico-aspecten en kosten inzichtelijk maakt en relateert aan relevante benchmarks. De rapportage geeft antwoord op de vraag of een beheerder in de beschouwde periode binnen het afgesproken mandaat is gebleven en of hij het mandaat optimaal heeft benut. Wij streven naar een verbetering van het rendement en het ontzorgen van onze relaties.