Selectie van bank of beheerder

Indien een bank of beheerder wordt gezocht bij te beleggen middelen, zorgt De Weygerbergen voor een begeleidingstraject om het beste voorstel tegen de beste tarieven te krijgen. Dit in de vorm van een beauty contest, waarbij zeker ook de banken/beheerders worden ingeschakeld die de voorkeur hebben van de belegger. De procedure bij een beauty contest is als volgt:

 • Met u wordt besproken wat uw wensen zijn ten aanzien van uw beleggingen. Dit in het kader van uw totale vermogenspositie, risicobereidheid, rendementsverwachting, doelstellingen en ervaringen. Desgewenst kan hiertoe door ons ook een zogenaamd ‘Beleggingsstatuut’ worden opgesteld.
 • Naar de verschillende, in overleg met u geselecteerde, banken/beheerders wordt een brief opgesteld waarin om een beleggingsvoorstel wordt gevraagd. Op basis  van het overleg met u  worden  circa tien uitgangspunten geformuleerd, waaraan het door de geselecteerde partijen  uit te brengen voorstel dient te voldoen. De uitgangspunten betreffen met name kaders voor het risicoprofiel, kosten en rapportage.
 • Ontvangen beleggingsvoorstellen worden beoordeeld in de vorm van een rapport. Het rapport bevat:
  • Belangrijkste conclusies en aanbevelingen
  • Inhoud brief aan bank/beheerder
  • Analyse voorstel:
   • Uitgangspunten waarop analyse is gebaseerd
   • Asset allocatie
   • Kwaliteit beleggingen per vermogenscategorie
   • Cashflowoverzicht
   • Analyse van de kosten
  • Diverse bijlagen
 • Aanvullende vragen aan de banken/beheerder op grond van de gemaakte analyse
 • Bespreking met de banken/beheerders
 • Evaluatie met belegger betreffende het maken van keuzes
 • Controle van de af te sluiten overeenkomst van beleggingsadvies of vermogensbeheer.

De Weygerbergen kan betrokken worden bij de doorlopende verdere begeleiding.