Missie

De Weygerbergen helpt institutionele beleggers, vermogende particulieren en hun adviseurs met het inrichten en handhaven van een professioneel beleggingsbeleid, alsmede de (periodieke) evaluatie van de uitvoering en de bijsturing daarvan. De Weygerbergen opereert volstrekt onafhankelijk, enkel en alleen voor de opdrachtgever. Om onze onafhankelijkheid te kunnen garanderen heeft De Weygerbergen geen enkele betrokkenheid bij beleggingsproducten. Ook geeft De Weygerbergen geen beleggingsadvies, noch treedt zij op als vermogensbeheerder.