Beleggingsstatuut

Idealiter begint een professioneel beleggingsproces, voordat met de uitvoering wordt begonnen, met het opstellen van een beleggingsbeleid. Een beleggingsstatuut biedt u een duidelijk en eenduidig kader waarbinnen uw beleggingsportefeuille door uw vermogensbeheerder, beleggingsadviseur en bank beheerd moet worden. Het beleggingsstatuut is bedoeld om op basis van uw wensen en doelstellingen een kader te scheppen waarin duidelijk ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden staan.

Bij het opstellen van een beleggingsstatuut wordt gestart vanuit een integraal beeld, een totaaloverzicht op maat, geschreven met aandacht voor uw (familie)omstandigheden, uw bezittingen, uw risico kader, uw inkomen, vermogen en uw doelstellingen.

Dit wordt vertaald in een begrijpelijk stuk dat, periodiek en indien nodig, aangepast kan worden aan de veranderde omstandigheden in uw persoonlijke situatie of als gevolg van economische omstandigheden.

Uw beleggingsdoelstelling kan pas echt goed worden vertaald als het complete beeld over uzelf voor alle betrokken partijen duidelijk is. En welke verdeling, type beleggingen en instrumenten geschikt zijn om uw beleggingsdoelstellingen te realiseren. Zo wordt voor het te voeren beleggingsbeleid onderscheid gemaakt, en duidelijk omschreven, hoe in strategisch, tactisch en operationeel opzicht uw wensen best vertaald kunnen worden in een portefeuille. Welke verdeling is gewenst, welke eventuele randvoorwaarden dienen te worden gerespecteerd, ook in fiscaal opzicht, als ook welke portefeuilleverdeling het best bij u past.

Het beleggingsstatuut is ontstaan in de VS en wordt institutioneel al geruime tijd met succes gebruikt om (deel)mandaten en afspraken met assetmanagers te concretiseren. Hierbij beperken de afspraken zich niet tot de standaard beleggings- of beheersovereenkomst maar wordt ook duidelijk omschreven welke rapportage en overlegwensen u heeft, hoe de informatievoorziening tussen u en uw bank plaatsvindt en hoe de administratie en rapportage wordt ingericht. Kortom, hoe uw totale dossier geactualiseerd blijft. De Weygerbergen heeft al enige jaren positieve ervaringen opgebouwd met het opstellen en werken met een beleggingsstatuut.

Bij de Weygerbergen zijn wij er dan ook van overtuigd dat voor u en uw vermogen het opstellen van een beleggingsstatuut een waardevolle rol kan spelen bij het professionaliseren van uw beleggingsbeleid en de communicatie daarover met de betrokken partijen. Goede en duidelijke afspraken zorgen voor een beter proces met optimale vertaling van uw wensen en doelstellingen in uw beleggingen. Het beleggingsstatuut maakt het mogelijk om de vinger aan de pols te blijven houden bij de noodzakelijke continue monitoring van afspraken tussen u en uw bank, beleggingsadviseur en vermogensbeheerder.