Advocaten en notarissen

Advocaten en notarissen kunnen in hun praktijk geconfronteerd worden met vraagstukken aangaande beleggingsportefeuilles van hun relaties, bijvoorbeeld als executeur testamentair bij nalatenschappen of geschillen binnen families over het gevoerde beleggingsbeleid. In dat soort situaties kan een professionele en onafhankelijke analyse uitkomst bieden.

De Weygerbergen kan u ook ondersteunen in het contact van uw relaties met banken en vermogensbeheerders.

Alvorens dit te doen brengen we helder in beeld wat hun wensen zijn en wat zij wel of niet van hun bank of beheerder verwachten. Op grond hiervan wordt de overeenkomst met de bank geregeld. Daar wensen en omstandigheden per belegger verschillen zorgen we dat de bank of beheerder de dienstverlening op basis van maatwerk verricht. Op onafhankelijke wijze biedt De Weygerbergen aldus professionele kennis aan haar relaties, die op deze manier een volwaardige gesprekspartner zijn voor de financiële partijen.

Aan de hand van zowel een rapportage als analyse tool brengen we de toegevoegde waarde van de bank of beheerder in beeld, alsmede het risico en de kosten die met het behalen ervan gepaard gaan. Voor portefeuilles bij meerdere banken hanteren wij per bank een gelijke presentatie. Daarnaast consolideren we ook meerdere portefeuilles tot één rapportage.

In het geval van geschillen biedt De Weygerbergen een analyse die beoogt bij te dragen aan het inzichtelijk maken van de problematiek. Dit op het vlak van afspraken, prestaties, risico, kosten en compliance.

Ons verdienmodel is puur zuiver. Onze relaties zijn de enigen van wie we inkomsten aanvaarden.