Archief

Eindelijk eurobonds

By 23 april 2013 februari 12th, 2015 No Comments

Uw aandacht is getrokken door de titel. Iets klopt hier niet. We hebben geen eurobonds. Dat is politiek niet haalbaar. Klopt! Toch is met de actie van de Europese Centrale Bank (ECB) op nagenoeg dezelfde wijze bereikt wat politiek gezien met eurobonds juist niet is gelukt.

Dat is namelijk dat de rijke Europese landen hun arme broeders op een gestructureerde wijze bijstaan in het ledigen van hun problemen. En dit zonder dat in het beslissingstraject de parlementen van de individuele landen zijn betrokken. Alleen heeft voor wat Duitsland betreft het Duitse Hooggerechtshof nadere eisen gesteld aan een ongelimiteerde bijdrage van dat land.

Het aanpakken van de Europese financiële crisis is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, die een bepaalde mate van onderlinge solidariteit vergt. Het laatste is niet alleen een morele kwestie, doch ook noodzakelijk daar we links om of rechtsom als individuele landen de lasten dragen. Dat komt door onze financiële verwevenheid.

Nodige tijd en lucht
De ECB heeft de enige mogelijke beslissing genomen, impliciet goedgekeurd door de regeringen van de Europese landen. Gezamenlijk draaien we voor de schulden op. De redenatie achter de voorwaarden die met de invoering van eurobonds gepaard zou gaan, komt ook in het besluit van de ECB terug.

Zo zal de bank enkel staatsleningen opkopen van landen die officieel om steun vragen en wordt de handeling slechts toegepast als de effectiviteit van een pak aan bezuinigingsmaatregelen blijkt. De geldkraan staat dus niet onbeperkt open.

Met de maatregel creëert de centrale bank de nodige tijd en lucht om de problematiek op te lossen. Het geeft de burger tevens het vertrouwen dat men de kwestie serieus benaderd. De gevaren zijn echter niet geweken. Zo kan het niet zijn dat de steunaanvraag zo massaal wordt dat het geheel niet meer betaalbaar is.

Tevens is het onduidelijk of de impliciete financiering door de ECB van staatsschulden van zwakke landen geen sterk inflatoir effect heeft. Op dit moment doet men dit af met de opmerking dat het beleid is om dat niet zo te laten zijn. Er is echter geen garantie.

Rente naar normaal niveau
Bij eurobonds wordt geleend tegen een rente die ligt tussen het niveau van dat van de sterke en dat van de zwakke landen. Het initiatief van de ECB drukt parallel hieraan de rente in de zwakke landen. Evenzo wordt een stijging verwacht in landen als Duitsland en Nederland.

Immers hun exposure op minder draagkrachtige economieën wordt groter. De markt negeert dit feit alsnog. Dit ondanks het feit dat ratingbureaus hier reeds op hebben gewezen en enkele landen op de ‘watchlist’ zijn geplaatst.

Het is goed dat de rente op een normaal niveau komt en niet meer kunstmatig laag wordt gehouden. Op dit moment is deze niet eens voldoende om de inflatie te compenseren, laat staan dat er sprake is van een reële vergoeding.

Verhoeven is algemeen directeur van De Weygerbergen, bureau voor performancemeting en vermogensbegeleiding