Vernieuwd privacystatement in kader AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum op grond van privacywetgeving sprake is van bepaalde verplichtingen, waaronder vooral het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Op onze website treft u het vernieuwd privacystatement.

VermogenKort

Ons magazine Vermogen krijgt onder de naam VermogenKort een klein broertje. Waar de eerste jaarlijks verschijnt, komt de tweede tussendoor. Het is gevuld met artikelen van de hand van medewerkers, daar waar in de grote versie ook interviews met en bijdragen van derden zijn opgenomen.

Bekijk hier de digitale versie:

VermogenKort Oktober 2017

In VermogenKort komen onder andere de visies van de vermogensbeheerder Stroeve & Lemberger en ING Bank aan bod en de Citi Group Bear Market Checklist. Meer gedetailleerde informatie treft u:

Kwartaalvisie Juli 2017 Stroeve & Lemberger

ING Maandbericht beleggen september 2017

Citi Group Bear Market Checklist

Voor nadere informatie over Mifid 2 en Paeres verwijzen wij naar:

Mifid-II

Paeres

Voor balanceren tussen hebzucht en angst:

Grafiek balanceren tussen hebzucht en angst

 

 

 

Tien trends in vermogensbeheer

Technologische ontwikkeling en strenge regelgeving vraagt om veel aanpassings-vermogen van vermogensbeheerders. Capgemini en Deloitte hebben de zaken waar vrijwel elke vermogensbeheerder tegenaan loopt in kaart gebracht. Citywire combineerde dat tot tien trends in het vermogensbeheer.

1. Regeldruk: Vermogensbeheerders moeten door alle technologische innovaties die op hen afkomen, veel investeren in nieuwe bedrijfsmodellen en diensten. Makkelijk is dat niet want ook de regeldruk, en de kosten die daaraan verbonden zijn, worden alleen maar groter.

2. Data: Datamanagers nemen een steeds belangrijker plek in binnen de financiële bedrijven. Daarbij gaat het niet alleen om het verzamelen en sorteren van data. De sleutel tot succes is mensen vinden die de data zo weten te gebruiken dat het bedrijf en de klant ervan profiteren.

3. Samenwerking: Roboadvies is een trend die al lang aan de gang is. Capgemini verwacht dat er in de toekomst veel meer samenwerkingsverbanden komen tussen deze bedrijven en de nog traditioneel opererende beleggingshuizen.

4. Cybersecurity: Naarmate beleggers steeds mobieler worden en op verschillende plaatsen inloggen, neemt het belang van cybersecurity verder toe.

5. Artificial Intelligence: Kunstmatige intelligentie kan onder meer helpen bij risicomanagement, gedragsanalyse en financiële planning.

6. Vermogensoverdracht: Door de vergrijzing moeten mensen geholpen worden bij de overdracht van hun vermogen naar hun kinderen en kleinkinderen. Family offices zullen daarbij een steeds grotere rol gaan spelen.

7. Digitale tools: Klanten verwachten van vermogensbeheerders meer digitale hulpmiddelen om hun beleggingsbeslissingen te nemen. Uit het World Wealth Report van Capgemini blijkt dat bijna 80% van de vermogensbeheerders hier ook mee bezig zijn.

8. Communicatie: Vermogensbeheerders moeten experimenteren met nieuwe vormen van communicatie. Deels op de ouderwetse manier, deels digitaal.

9. Beheerkosten: De markt vraagt om andere modellen voor de beheerkosten. Het zal in de toekomst steeds minder gebruikelijk zijn dat fee’s bestaan uit een vast percentage van het beheerd vermogen. De trend gaat meer richting betaald advies.

10. Robodienstverlening: De robot aan de telefoon of op het internet neemt het nog meer over van de mens. Uiteindelijk is dat goed voor zowel de klant (hij wordt sneller geholpen) als het bedrijf (personeel kan worden ingezet voor zaken met een hogere toegevoegde waarde).

Bron: www.nu.nl