Actualiteit

Hieronder treft u actuele ontwikkelingen welke ook door derden zijn gepubliceerd. Klik op betreffende bericht om dit te lezen.


AFM maakt zich zorgen…

…over selectiebeleid ten aanzien van beleggingsfondsen bij een aantal zelfstandige vermogensbeheerders. Uit een eerste onderzoek bij een tiental beheerders en adviseurs blijkt ondermeer dat sommige beheerders blijkbaar alleen naar rendement kijken. Andere adviseurs nemen weer geen afscheid van fondsen en houden deze nadat ze door een eerste selectie gekomen zijn tegen beter weten in aan in de portefeuille.

Lees verder

Beleggingsadvies in het nauw

Regels zijn nodig. Het meest voor de hand liggende voorbeeld hiervan is het verkeer. Zonder verkeersregels loopt alles in het honderd met de meest verstrekkende gevolgen. Ook de beleggingswereld wordt gestuurd door regelgeving. Toch schiet de uitwerking en vertaling van deze regelgeving de doelstelling voorbij met als gevolg het verdwijnen van het beleggingsadvies.

Lees verder

Vermogen in turbulente tijden.

De (financiële) wereld staat op zijn kop. Vaste waarden lijken niet meer te zijn wat ze zijn geweest. Rendement en risico zijn van alle tijden, maar waar het nu aan ontbreekt is vertrouwen en helder zicht op de toekomst.

In samenwerking organiseren Janus Estate Planning en De Weygerbergen aanstaande 10 september een lunchbijeenkomst met als thema “Vermogen in turbulente tijden”.

Onzekere tijden voor obligaties

Risicoprofielen van banken en vermogensbeheerders zijn traditioneel gestoeld op een scheiding tussen zakelijke waarden en vastrentende waarden. In de meest zuivere variant vormt de eerste categorie het risicodragend deel van de portefeuille en zijn de vastrentende waarden de risicomijdende tegenhanger. De laatste bestaan voornamelijk uit obligaties, obligatiefondsen en liquiditeiten. Bij de huidige lage rente en bij de verwachting dat deze gaat stijgen, stelt zich de vraag of obligaties en obligatiefondsen in tijden van een stijging van de rente wel zo risicomijdend zijn als ze worden voorgesteld. Is in dat geval het waard te zoeken naar bijvoorbeeld een half procent extra rendement?

Lees verder

Vermogen in turbulente tijden.

De (financiële) wereld staat op zijn kop. Vaste waarden lijken niet meer te zijn wat ze zijn geweest. Rendement en risico zijn van alle tijden, maar waar het nu aan ontbreekt is vertrouwen en helder zicht op de toekomst.

In samenwerking organiseren Janus Estate Planning en De Weygerbergen aanstaande 11 juni en 17 juni twee lunchbijeenkomsten met als thema “Vermogen in turbulente tijden”.

“Erger moet het niet worden”.

“Ik ben nijdig, niet gewoon, maar pisnijdig!” Een mail met deze zin als opening ontving ik recent van één van onze relaties. Het betreft een voormalige ondernemer die met hard werken, oog voor het detail en het nodige zakelijke inzicht zijn bedrijf actief in de dienstverlenende sector heeft grootgemaakt. Eén devies stond daarbij centraal: “De klant is koning.” Lees verder

Snel terug naar het oude

Waar voorheen het redden van banken voorop heeft gestaan, tonen de recente ontwikkelingen op Cyprus aan dat de politiek thans andere prioriteiten stelt. Vooral de beschouwingen van de voorzitter van de Eurogroep, de heer Dijsselbloem, schetsen een nieuwe benadering. Formeel wordt een juiste weg bewandeld. Een bank is een onderneming en als deze omvalt zijn eerst de aandeelhouders, vervolgens de bezitters van achtergestelde obligaties en dan de overige schuldeisers het haasje.

Lees verder

ECB doet wat politici nalaten

Met de actie van de Europese Centrale Bank (ECB) op nagenoeg dezelfde wijze bereikt wat politiek gezien met Eurobonds juist niet is gelukt, namelijk dat de rijke Europese landen hun arme broeders op een gestructureerde wijze bijstaan in het ledigen van hun problemen. En dit zonder dat in het beslissingstraject de parlementen van de individuele landen zijn betrokken. Alleen heeft voor wat Duitsland betreft het Duitse Hooggerechtshof nadere eisen gesteld aan een ongelimiteerde bijdrage van dat land.

Lees verder

Het verleden als garantie voor de toekomst

Eenieder die belegt heeft een doel voor ogen. De doelstelling en de weg om deze te bereiken worden veelal vertaald naar cijfers en leiden tot een bepaald plan. Om dit te maken dient men veronderstellingen in te bouwen ten aanzien van het verwacht rendement en het risico dat dit niet wordt gehaald.

Lees verder